شیشه دوجداره


شیشه دوجداره  

حداکثر ابعاد قابل قبول: 6000×2440 میلیمتر فاصله فضای بین شیشه ها: 6، 9، 12 و 16 میلیمتر 
  •  
  •  
  •  
  • قطار
  • کشتی
  • تریلر
.محصولی در این قسمت درج نشده است

بالا