شیشه ساتینا مدل شفاف


شیشه ساتینا مدل شفاف 

حداکثر ابعاد قابل قبول: 3700×2600 میلیمتر، حداقل ابعاد قابل قبول: 1000×1000 میلیمتر 
  •  
  •  
  •  
  • قطار
  • کشتی
  • تریلر

بالا