حضور گروه کارخانجات شیشه اردکان در نمایشگاه عمان سال 1393

 

 

حضور گروه کارخانجات شیشه اردکان در نمایشگاه عمان سال 1393

نمایشگاه عمان سال 1393  

حضور گروه کارخانجات شیشه اردکان در نمایشگاه عمان سال 1393

منبع خبر:

دیدگاه کاربران
بالا