اهدای علوفه از سوی گروه کارخانجات شیشه اردکان به مناطق حفاظت شده سیاهکوه و دره انجیر

 

 

اهدای علوفه از سوی گروه کارخانجات شیشه اردکان به مناطق حفاظت شده سیاهکوه و دره انجیر

طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید. توجه به مقوله محیط زیست در جهان امروز نه تنها به عنوان یک الزام قانونی صرف و وظیفه ملی، بلکه یک نوع سرمایه گذاری است که دارای منافع اقتصادی قابل توجه می باشد.  

در این راستا، گروه کارخانجات شیشه اردکان که همواره حفاظت و صیانت از محیط زیست را در سرلوحه کاری خویش قرار داده است، بار دیگر نیز مانند گذشته با گام نهادن در این راه و اهدای 14 تن علوفه به مناطق حفاظت شده سیاهکوه و دره انجیر، همراستایی خویش را با محیط زیست پویا نشان داد. بدلیل حاکم بودن اقلیم خشک در منطقه و خشکسالی های پی در پی نتیجه دکاهش و کمبود شدید خوراک برای وحوش و خطر از بین رفتن آنها، طی هماهنگی های صورت گرفته با اداره محیط زیست شهرستان اردکان مقرر گردید که بمنظور حمایت و صیانت از حیات وحش اردکان و در راستای حفظ آنها، گروه کارخانجات شیشه اردکان با همکاری این اداره، مقدار 14 تن علوفه به مناطق حفاظت شده سیاهکوه و دره انجیر اهدا نماید تا مورد استفاده جانوران این مناطق قرار گیرد. بدین منظور در تاریخ 1394/06/13 و طی هماهنگی انجام شده با محیط زیست شهرستان، تعداد دو کامیون علوفه که یک کامیون به منطقه حفاظت شده سیاهکوه و یک کامیون به پناهگاه حیات وحش دره انجیر انتقال داده شد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران
بالا