حضور گروه کارخانجات شیشه اردکان در نهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک یزد

 

حضور گروه کارخانجات شیشه اردکان در نهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک یزد

 

حضور گروه کارخانجات شیشه اردکان در نهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک یزد

گروه کارخانجات شیشه اردکان از تاریخ  

•    گروه کارخانجات شیشه اردکان از تاریخ 02/09/1395 لغایت 05/09/1395 در نهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک واقع در  شهرستان یزد حضور فعال خواهد داشت.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران
بالا