برگزاری جلسه انجمن صنفی تولیدکنندگان بلوک سبک ایران در کارخانه شیشه اردکان

 

برگزاری جلسه انجمن صنفی تولیدکنندگان بلوک سبک ایران در کارخانه شیشه اردکان

 

برگزاری جلسه انجمن صنفی تولیدکنندگان بلوک سبک ایران در کارخانه شیشه اردکان

برگزاری جلسه انجمن صنفی تولیدکنندگان بلوک سبک ایران در کارخانه شیشه اردکان  

28 مهر 1395، جلسه صنفی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاو شده ایران با حضور اعضای انجمن و مدیران عامل کارخانجات تولیدکننده بلوک سبک، در کارخانه شیشه اردکان برگزار شد. شرکت کنندگان در جلسه پس از بازدید از کارخانه بلوک سبک شیشه اردکان، در جلسه صنفی انجمن شرکت نمودند. "انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاو شده" که در سال 1392 تشکیل شده است، اکنون دارای 12 شرکت عضو می باشد. گروه کارخانجات شیشه اردکان به عنوان یکی از بزرگترین و مدرن ترین کارخانه های تولیدکننده بلوک سبک کشور، از دی ماه 1394 به عضویت این انجمن درآمده است.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران
بالا