شیشه ساتینا

 

شیشه ساتینا

 

شیشه ساتینا

شیشه ساتینا : شفافیت در ذات شیشه هاست ، عاملی که سبب شده است تا هرکجا که به دیواری با توانایی عبور دادن نور و تصویر از خود نیازمندیم ، این محصولات خودنمایی کنند . در همین رابطه در مواردی هم بنا به درخواست کارفرما یا ماهیت فضایی که در آن نصب می شوند ، ممکن است عامل دوم که نمایش تصویر از طرفین می باشد در اولویت دوم ما قرار گرفته و شیشه مذکور به سمت مات و غیرشفاف شدن پیش رود .  

شیشه ساتینا : شفافیت در ذات شیشه هاست ، عاملی که سبب شده است تا هرکجا که به دیواری با توانایی عبور دادن نور و تصویر از خود نیازمندیم ، این محصولات خودنمایی کنند .  در همین رابطه در مواردی هم بنا به درخواست کارفرما یا ماهیت فضایی که در آن نصب می شوند ، ممکن است عامل دوم که نمایش تصویر از طرفین می باشد در اولویت دوم ما قرار گرفته و شیشه مذکور به سمت مات و غیرشفاف شدن پیش رود .


با عنایت به توضیحات فوق ، شیشه های برفی یا طرح داری که دهه ها قبل مورد استفاده قرارگرفته و امروزه نیز نمونه هایی از آن را می توان یافت ، در حقیقت محصولاتی بودند که با تبعیت از توضیحات فوق ، با عبور دادن نور از خود ، تصویر را به طریقی شکسته نشان داده و با اولویت قرار دادن افزایش نور یک فضا ، با مخدوش کردن تصویر واضح سمت دیگر به حفظ حریم شخصی در سمت داخلی یا وجه مهم تر آن می پرداختند .


اگرچه این محصولات در زمان خود – و حتی همین حالا – وظیفه خود را به خوبی انجام داده و مانع از معلوم شدن اشخاص ، اشیاء و رویدادهای یک سو در سوی دیگرشان می شوند ، اما حقیقتی که وجود دارد عدم سنخیت آن ها با نوع معماری امروز ایران و جهان ، میزان مقاومت کمشان ، محدود بودن طرح ها و زیبایی نچندان زیادشان در مقایسه با شیشه های مدرن تر می باشد که سبب شده است تا شیشه های ساختمانی مدرن تری جایگزین آن ها شوند .


شیشه ساتینا

می دانیم که یکی از روش های مات کردن شیشه ها سند بلاست کردنشان می باشد ، بدین معنا که با پاشش سریع دانه های ماسه به سطوح مورد نظر ، آن را خراش داده و با برهم زدن سطح صیقلی روی آن ها که به بازگرداندن منظم نور منجر می شدند مانع از انعکاس یا عبور تصویری واضح می شوند .


در همین رابطه شیشه ساتینا ساختار و ظاهری بسیار شبیه به شیشه های سند بلاست دارد ، با این تفاوت که به جای بهره گیری از ماسه و فشار باد برای ایجاد پوسته ای مات روی شیشه از مایعات اسیدی برای این کار استفاده می شود .


شیشه ساتینا نسبت به شیشه های سندبلاست شده چه مزایایی دارد ؟


اگرچه هردوی این محصولات دارای سطحی مات بوده و ظاهری مشابه یکدیگر دارند ، اما به دلیل اینکه یک سوی شیشه ساتینا در اسید ﻓﻠﻮﺋﻮرﯾﮏ شستشو داده می شود ، وضعیت یکنواخت تری داشته و نمی توانیم بخشی خالی ، جا افتاده یا کمتر مات شده روی آن بیابید ، این در حالیست که ممکن است در حین پاشیدن ماسه روی سطح شیشه ای بخشی از آن پذیرای حجم کمتری از این ماده بوده و قسمت دیگری بیشتر فرسایش یابد که این اقدامات به عدم یکپارچگی محصول – در حدی بسیار کم و گاه غیرقابل تشخیص برای افراد معمولی – می انجامد .


به دلیل صیقلی تر بودن ساتینا ، چنانچه لکه یا مواد آلوده کننده ای روی آن بنشیند به سادگی پاک می شود ، این در حالیست که پروسه تمیزکاری شیشه های سندبلاستی بیشتر طول کشیده و با نفوذ آلودگی به بطن حفره های ریز آن ، پاک کردن لکه هایی یکسان به نسبت مورد قبلی بیشتر طول می کشد. 


اگرچه شاید این یک حسن نبوده و به سلیقه کاربر بستگی داشته باشد ، اما با وجود مات بودن هر دو محصول ، شیشه ساتینا توانایی انتقال جزئیات بیشتری را داشته و در شرایطی مشابه شما می توانید ماهیت یا رنگ و ابعاد محصول پشت آن را به خوبی ببینید . 

از این گذشته به دلیل اینکه اسید مقداری روی مقاومت شیشه های ساتینا تأثیر می گذارد ، با لمینت یا سکوریت کردن آن مقاومتی دوچندان در برابر فشار ، ضربه و مخاطرات جوی به آن می بخشند که سبب می شود که از نمونه های سند بلاست استحکام بیشتری داشته باشد .


کاربرد شیشه ساتینا


اگرچه در خصوص کاربرد شیشه های مات به مطالبی اشاره شد اما به طور کلی این محصولات در قالب شیشه دکوراتیو درب های اتوماتیک به ویژه در مکان هایی که نباید آن سوی آن دیده شود استفاده می گردد . بخش های مراقبت های ویژه یک بیمارستان به عنوان مثالی برای این کاربر ، با وجود اینکه تصویر آمد و شدهای کلی را به سوی دیگر خود منتقل می کند اما جزئیات آن را منتشر نمی نماید که همین عامل مزیت بزرگ این نوع شیشه است .


با تعمیم این کاربرد به پارتیشن های شیشه ای می توان گفت که در ادارات ، شرکت ها و موسساتی که تعداد کارمندان یک بخش زیاد بوده و در عین نیاز به برقراری ارتباط بین آن ها ، انتقال نور و صدا بین بخش ها و ایجاد یک همبستگی میان افراد حاضر در یک طبقه خواهان تفکیک و مرزبندی آن ها هستیم ، استفاده از این نوع شیشه دوجداره به عنوان دیواره ای تمام قد یا حتی نیم تنه می تواند به تحقق این اهداف منجر شود . 


در نهایت لازم به ذکر است که ساخت نرده ها و دیواره حمام های شیشه ای نیز از دیگر کاربردهای شاخص ساتینا می باشد که سبب شده است تا محیط های به کار رفته به فضاهای شیک و مدرن تری تبدیل گردند .

منبع خبر: شیشه ساتینا

دیدگاه کاربران
بالا