دفتر مرکزی

تهران- خیابان پاسداران- روبروی برج سفید- انتهای بوستان ششم- پلاک 64

کدپستی: 1664996413

تلفن: 87-22314584

فکس:  22314586(021)

 

کارخانه

یزد- اردکان- کیلومتر 9 بزرگراه ریاست جمهوری

صندوق پستی: 371/89515

تلفن:  9-32243201(035)

فکس:  32243200(035)

 

info@ardakanglass.com

 بالا