از سنگ خارا تا شیشه شفاف

اکنون هزاران سال از زمانیکه انسان سنگ های برنده شیشه را برای دفاع و شکار بکار برده می گذرد. هیچکس نیز نام و نشان اولین شیشه گری را که حدود 5 هزار سال پیش سنگ شیشه را با مهارت خود تراش داد و از آن ظروفی هزار رنگ؛ مهره ای جواهر گونه و یا گوشواره ای زیبا ساخت نمی داند اما او هر که بود، پایه گذار صنعتی شد که اکنون آرامش، روشنایی و زیبایی خانه ها و تکنولوژی مدرنی که از آن بهره می گیریم به آن بسته و وابسته است.
شیشه تخت که حدود 2600 سال پیش به روش چرخی به صورت قطعات زمخت کوچک و با ضخامت متغیر ابداع شد، راهی پر از فراز و نشیب را تا به امروز طی کرده است. قرن ها طول کشید که روش استوانه شیشه تخت را از انحصار کاخ ها در آورد و آن را به منازل اقشار بیشتری از جامعه برد. روش شیت نیز که کمتر از دو قرن از ابداع آن می گذرد، کاربرد شیشه تخت را عمومیت بیشتری بخشید. اکنون روش فلوت با حدود نیم قرن تجربه و با تولیدی فوق انبوه، نور و روشنایی آفتاب را به همه خانه ها برده است.
گروه کارخانجات شیشه اردکان با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک فلوت بر پایه همت و تلاش پرسنل جوان، پر انرژی و دانش مدار خود مصمم است که با توسعه این تکنولوژی و تولید سبدی از انواع محصولات مرتبط با صنعت شیشه تخت، ضمن برآورده نمودن عمده نیازهای داخلی کشور، بتواند همگام با رشد بازارهای جهانی این صنعت؛ گامهایی پر افتخار و اثرگذار برای آیندگان بردارد.

 بالا