معدن دولومیت

معدن دولومیت

در کیلومتر 330 شرق کارخانه شیشه اردکان در ناحیه طبس واقع شده است. نوع کانی های دولومیت دارای منشاء رسوبی می باشند. مشخصه اصلی معدن، داشتن مقادیر زیادی ذخایر با خلوص بالا و آهن کم است که ایم معدن را به باارزش ترین منبع تامین مواد اولیه با آهن کم برای تولید شیشه تبدیل نموده است.

 

 

   بالا